هنر نمایش 14 مهر 1397

تمهیدات ویژه‌ برای مخاطبان ناشنوا در سینما

مدیر اجرایی طرح «سینما اشاره» گفت: هفت اثر سینمایی برای جامعه ناشنوایان دوبله و تاکنون اکران شده است.تاکنون ۷ فیلم با همراهی موسسه سینما شهر و حمایت بنیاد سینمایی فارابی برای ناشنوایان دوبله اشاره شده و مجوز دوبله این فیلم‌ها صادر شده است.

ادامه خبر