ادبیات 19 شهریور 1397

حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کتاب مسکو

نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو با حضور پررنگ ناشران و ادیبان ایرانی از روز ۱۴ تا ۱۸ شهریور ماه در مسکو روسیه برگزار شد

ادامه خبر