هنر نمایش 7 مهر 1397

تا ۱۰ سال دیگر اثری از فرهنگ در سرزمین ما وجود نخواهد داشت

روزنامه سینمایی «بانی فیلم» امروز وارد شانزدهمین سال فعالیتش شد؛ روزنامه‌ای خصوصی و تخصصی که مانند بسیاری دیگر از نمونه‌های مشابه، مدتی است به سختی خود را در فضای رسانه‌ای نگه داشته است.

ادامه خبر