هنر تجسمی 10 شهریور 1397

نمایشگاهی از پوسترهای سینما چند دهه ایران

می‌گویند پوستر فیلم «شناسنامه و هویت آن» است؛ می‌گویند این پوسترها با تاریخ هنر و سینما ارتباط دارند و ماندگار هستند و می‌گویند طراحی پوستر فیلم در ایران مسیری طولانی را طی کرده است. حالا یکی از افراد برجسته و پرکار این مسیر طولانی ۱۶۰ پوستر خود را در معرض دید قرار داده است.

ادامه خبر