موسیقی 17 مهر 1397

هانه ، دومین فیلم سینمایی پولاد کیمیایی

دومین اثر سینمایی پولاد کیمیایی در مقام کارگردان به فیلم هانه اختصاص دارد.موضوع این فیلم سینمایی جنگ، آوارگی و بی خانمان شدن انسان هاست.

ادامه خبر