موسیقی 18 شهریور 1397

سوییس میزبان علیرضا قربانی

علیرضا قربانی خواننده محبوب و شهیر ایرانی در طی روز های آینده به دنبال فعالیت های بین المللی خود در راستای مطرح کردن هنر و موسیقی ایرانی در فستیوال «PolyPhonic Song» سوییس به همراه گروهی از نوازندگان مطرح ایران به صحنه خواهد رفت .

ادامه خبر