ادبیات 14 آذر 1397

مراسم پایانی هفته زبان روسی در دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم پایانی هفته ادبیات و زبان روسی در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور اساتید زبان روسی و همچنین اساتید زبان و ادبیات فارسی برگزار شد .

ادامه خبر