موسیقی 28 آبان 1397

مسجد جامعی : غلبه حضور رسانه‌ها مانع از برخورد با گروه‌های موسیقی در تهران می‌شود

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره ساماندهی گروه‌های موسیقی خیابانی در پایتخت و برخورد سلیقه‌ای با این گروه‌ها گفت گروه‌های موسیقی در شهر تهران با مشکل روبرو نیستند.

ادامه خبر