هنر نمایش 27 آبان 1397

کودکان را از دیدن تئاتر محروم نکنید

مریم کاظمی دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، در آستانه این جشنواره تاکید کرد: به عنوان مادر، پدر، مربی و شهروند، کودکان و نوجوانان را از حق دیدن تئاتر محروم نکنید.

ادامه خبر