هنر نمایش 1 آذر 1397

تئاتر خیابانی هنری برخواسته از بطن زندگی مردم

رییس سازمان فرهنگی، ورزشی و شهرداری یزد گفت: تئاتر خیابانی گونه‌ای از زبان هنر است که از بطن زندگی روزمره مردم و با انگیزه‌های برخاسته از شرایط زندگی جامعه جان می‌گیرد.

ادامه خبر