هنر نمایش 23 مهر 1397

تصادف و بستری شدن بهرام عظیمی در بیمارستان

بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن از آخرین وضعیت خود پس از بستری شدن در بیمارستان به دلیل آسیب دیدگی پای راست صحبت کرد و این تجربه را باعث آشنایی با آدم هایی متفاوت دانست

ادامه خبر