هنر نمایش 18 مهر 1397

پردیس سینمایی آزادی هم شنبه ها نیم بها شد

سینما آزادی بلیت شنبه هارا هم نیم بها اعلام کرد.

ادامه خبر
هنر نمایش 16 مهر 1397

پردیس سینمایی کوروش شنبه ها نیم بها می‌باشد

پردیس سینمایی کوروش قیمت بلیت شنبه ها را نیم بها کرد.این اقدام بخاطر تشویق مردم برای آمدن به سینما و کمک به وضع معیشتی خانواده ها عنوان شده است.

ادامه خبر