هنر تجسمی 16 مهر 1397

آخرین خبر از بیماری آیدین آغداشلو

فرزند آیدین آغداشلو درباره وضعیت جسمانی پدرش که تحت جراحی دیسک کمر قرار گرفته است، توضیح داد.

ادامه خبر