موسیقی 17 شهریور 1397

آلبوم خواننده «کسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد» منتشر شد

آرين نائيني روز چهارشنبه 14 شهريور از نخستين آلبومش با نام «سوت سکوت» در خانه وارطان رونمايي کرد.

ادامه خبر