مشخصه های صوت از نظر موسیقیایی

تئوری موسیقی

فراگیری تئوری موسیقی برای هنرجویانی که قصد گام نهادن در سطوح بالای هنری را دارند اجتناب نا پذیر است . باید دانست که صدا از نظر یک موسیقیدان و تا آنجا که در بحث تئوری موسیقی به بررسی آن پرداخته میشود ، دارای مشخصه های زیرین است : نواک ( زیر و بمی ) ، دیرند ، شدت ، شیوش (طنین و رنگ صدا) که در این نوشتار به توضیح هر یک میپردازیم .

نواک :

روشن است که صداهای موسیقیایی میتوانند در سطح های مختلفِ زیر و بمی حاصل شوند ، مثلا میدانیم که صدای اصلی مردان از صدای زنان یا کودکان کلفت تر و بم تر است و صدای کودکان نسبت به صدای مردان نازک تر و زیرتر است . در ساز سنتور ، سیم ها به ترتیب از پایین به بالا کوتاه تر و (سبکتر) زیرتر و سیم های بلندتر (سنگین تر) بم تر صدا می دهند.
همچنین لوله ی صوتیِ سازی مانند فلوت یا نی هرقدر درازتر باشد ، صوت حاصل از آن بم تر است .

در خط موسیقی ( نُت ) ، نشانه ای که نواک به یاری آن نشان داده میشود ، حامل نام دارد.

 

دیرند :

دیرند یعنی زمانی که هر صدای موسیقیایی ادامه میابد . روشن است که یک آهنگ موسیقی از صداهایی تشکیل شده که غالبا ارزش های متفاوت زمانی دارند ، یعنی بعضی کوتاه تر وبعضی کشیده ترند . مثلا اگر آرشه را مدت درازی روی سیم ویلن یا کمانچه بکشیم ، صدای حاصل البته کشیده تر از صدایی است که با کشیدن آرشه به مدتی کمتر پدید میآید.

در خط موسیقی ، دیرند های متفاوت اصوات را با شکل هایی مشخص نشان میدند از جمله نت گِرد ، سفید ، سیاه ، چنگ ، دولا چنگ و ...

 

شدت :

صداهای موسیقی ممکن است نسبت به یکدیگر ضعیف تر یا قوی تر باشند . مثلا اگر با مضراب مخصوص سنتور، یک بار با ملایمت و بار دیگر با قدرت روی سیم ساز ضربه بزنیم ، صدای دومی شدیدتر از صدای اولی خواهد بود .

در خط موسیقی برای نشان دادن مقدار شدت نت ها نشانه هایی غالبا به صورت حروف به کار میرود مانند : f , ff , p , fp و...

 

شیوش (طنین و رنگ) :

صداها از نظر طنین و رنگ ( شخصیت صوتی ) نیز میتوانند با یکدیگر متفاوت باشند . در واقع به علت رنگ صدای هر ساز است که ما صدایی را در سازی از صدای مشابه آن در ساز دیگر تشخیص میدهیم . رنگ صوت در صدای انسان نیز متفاوت است ، و به همین علت میتوان صدای دوستی را از صدای دیگری تشخیص داد .

 در خط موسیقی برای تعیین رنگ صدا نشانه ای وجود ندارد ، اما در مبحث پارتیتور نویسی روش هایی برای اختصاص یک نغمه ، آهنگ یا قسمتی از آن در ارکستر ، به یک ساز مشخص وجود دارد که تشریح این مورد در این مقاله جای نمیگیرد .

موسیقی تئوری موسیقی آموزش موسیقی مقالات

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید