۵۰۰ روز با نیما

نیما یوشیج.کتاب 500 روز با نیما
کد خبر : 153512
تاریخ : 26 شهریور 1397
کتاب « 500 روز با نیما » از جمله آثار تازه‌منتشر شده با این رویکرد است که به کوشش عادل جهان‌آرای منتشر شده است. نویسنده این اثر تلاش دارد تا در این کتاب به بررسی و تبیین اشعار طبری نیما یوشیج بپردازد؛ اشعاری که به نظر می‌رسد کمتر در میان وجوه مختلف شعری پدر شعر نو مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری بانگ ، در دهه‌های گذشته نویسندگان و پژوهشگران متعددی تلاش کرده‌اند تا به بررسی بخشی از اندیشه‌ها و اشعار نیما یوشیج ، این شاعر تأثیرگذار و جریان‌ساز ادبیات معاصر ایران، بپردازند، گاه سنت‌شکنی‌های او مورد بررسی قرار گرفته، گاه تکنیک‌های بیانی و تأثیرپذیری‌های او از شاعران دیگر زبان‌ها به خصوص زبان فرانسوی، گاه بررسی اندیشه‌های او در باب شعر و ...؛ از این جهت بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم که بخش قابل توجهی از تحقیقات دهه‌های اخیر، چه در قالب کتاب و چه در قالب مقاله، به نیما اختصاص دارد.
تأثیری که نیما بر شعر فارسی گذاشت، بسیاری از نویسندگان و محققان را مجاب کرده تا اندیشه‌ها، آرا و آثار او را مورد بررسی قرار دهند. کتاب « 500 روز با نیما » از جمله آثار تازه‌منتشر شده با این رویکرد است که به کوشش عادل جهان‌آرای منتشر شده است. نویسنده این اثر تلاش دارد تا در این کتاب به بررسی و تبیین اشعار طبری نیما یوشیج بپردازد؛ اشعاری که به نظر می‌رسد کمتر در میان وجوه مختلف شعری پدر شعر نو مورد توجه قرار گرفته است.

نیما یوشیج کتاب 500 روز با نیما پدر شعر نو اشعار طبری

حتما دیدگاه خود را به ما بگویید ...

سلام من هستم . به نظر من

ضمنا از طریق ایمیل میتوانید با من در تماس باشید .

نظرم را ثبت کنید